สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาฯ

สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดีต่อไป