สำนักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

เช้าวันนี้ สำนักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้