สรุปผลการแข่งขันงาน “SBY OPEN HOUSE 2023”

โดยโรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ลำพูน ได้กำหนดจัดงานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล SBY Open House 2023

และ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล SBY Open House 2023

ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน