ยินดีต้อนรับ (สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี) ศึกษาดูงานการพัฒนาทักษะฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

👉 นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 🏫 🏫

สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

ศึกษาดูงานตามโครงการของโรงเรียนดังนี้ 👇👇

1. PTL Education Care

2. การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System

3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics)

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน