วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง (Vihara of Siroi Buddha’s footprint)

                                                              Vihara of Siroi Buddha’s footprint

It’s located behind Buddha Vihara on southwest of Phrathat. It was constructed after the renovation of Royal Vihara due to storm by duplicating the model from WatPhra Buddha Bata Siroi in Maerim District, Chiang Mai Province.

 

  วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง 

 

        ตั้งอยู่หลังวิหารพระพุทธ มุมตะวันตกเฉียงใต้ของพระบรมธาตุ สร้างขึ้นหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวงซึ่งถูกพายุถล่ม จากคำบอกเล่าของศรัทธาภายในวัดยืนยันว่า วิหารดังกล่าวเป็นแนวคิดสอดคล้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัยอย่างมาก นั่นคือการให้ความเคารพต่อ “พระพุทธบาทสี่รอย” ตามตำนานพระเข้าเลียบโลกซึ่งเชื่อว่าในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้าทั้งหมดห้าพระองค์ ที่ผ่านมาได้โปรดเวไนยสัตว์แล้วจำนวนทั้งสิ้นสี่พระองค์ โดยมีการจำลองรูปแบบมาจากที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลวดลายบนหน้าบันของพระวิหารพระพุทธบาทสี่รอย แกะสลักไม้ระบายสีทองบนพื้นหลังกระจกเจือเป็นรูปเทพนมอยู่ตอนกลาง ท่ามลายพันธุ์พฤกษากนกช่อหางโต มีหนุมาน ๔ ตัว