วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนายฉัตรกุล ชื่นสุววรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดต่างๆ