วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

                       โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ น้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ จากนั้นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและชุมชนรอบๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล