วันครูประจำปี 2561


นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญวันครู ของ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษา ในงานมีประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป และพิธีทางศาสนา พระสงฆ์อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของครู


โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวให้โอวาท และมอบนโยบายให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองลำพูนโดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ยังได้รับมอบเกียรติบัตร “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” ในโครงการเด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียนดีเด่นในกิจกรรมต่อยอดการกิจพิชิตสุขภาพดี พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากคุณสันทนา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ จากบริษัทเนสท์เล่ ไทย (จำกัด)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูผู้สอน เทศบาลเมืองลำพูนโดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ผู้อุทิศตนในการฝึกสอนเด็กเก่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ จำนวน ๖ คน จากนั้น ตัวแทนครู ได้กล่าวนำสวดคำฉันท์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชวันครู ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา