ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน”

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน”
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่