ร่วมเดินขบวนกระทงเล็ก 17 ชุมชน กระทงเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมเดินขบวนกระทงเล็ก 17 ชุมชน กระทงเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 เริ่มขบวนจากจวนผู้ว่าถึงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน