ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวด “ศิลป์แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand”

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวด “ศิลป์แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand”

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวด “ศิลป์แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand” ณ บริเวณข่วงพันปี พร้อมทั้งได้นำตัวแทนนักเรียนจัดการแสดง

1. บ้านนอก The musical

2. To be number one PTL

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย🥳🥳