ร่วมงาน เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล SBY Open House 2023

                   วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ให้แก่นักเรียนและครู เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 📣📣

ในงาน เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล SBY Open House 2023 จัดขึ้นโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้