ร่วมงานเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2565

           เมื่อค่ำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้าร่วมร่วมงานเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2565 ซึ่งทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สะท้อนถึงความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่า “โคม” เป็นเครื่องส่องสว่างนำทางให้กับชีวิต เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยสักการะพระนางจามเทวี พระสงฆ์ในพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา

               จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายโคม นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีแขวนโคมถวายสักการะพระนางจามเทวี ในเทศกาลโคมเมืองลำพูน และปิดท้ายด้วยสร้างสีสันและความสวยงาม ด้วยการฟ้อนโคมถวายพระนางจามเทวี จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย เป็นการเริ่มต้นบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี