รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การประกวดขบวนรณรงค์ “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557 ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน

รางวัลชนะเลิศ


การแข่งขันทักษะวิชาการ “งานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี

รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย


การประกวดสถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด


โรงเรียน อย.น้อย ดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558

รางวัลชนะเลิศ


สถานศึกษาดีเด่นสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
การประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ


รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
การประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน

รางวัลรองชนะเลิศ


ขบวนแห่เทียนพรรษาระดับจังหวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

รางวัลชมเชย


การประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


การประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


ขบวนแห่เทียนพรรษาระดับจังหวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑


ผลงานโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ ๑๕ ประจำปี 2560

รางวัลเหรียญทอง 12 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ


การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ผลงานโรงเรียนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบประจำปี 2560
ผลงานโรงเรียนโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน