รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การประกวดขบวนรณรงค์ “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557 ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน

รางวัลชนะเลิศ


การแข่งขันทักษะวิชาการ “งานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี

รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย


การประกวดสถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด


โรงเรียน อย.น้อย ดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558

รางวัลชนะเลิศ


สถานศึกษาดีเด่นสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
การประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ


รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
การประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน

รางวัลรองชนะเลิศ


ขบวนแห่เทียนพรรษาระดับจังหวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

รางวัลชนะเลิศ


การประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

รางวัลชมเชย