รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง ระดับ ป.4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.เชียงราย นรและครูเก่งมากๆ ไปต่อระดับประเทศ