รางวัลระดับเหรียญเงิน จากผลการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
🥈ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากผลการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี2564 ระดับภูมิภาค
🏫จากสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา