รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 23 72.67 คะแนน
ด.ญ.ปิยาพัชร วิจันทร์ตา ,
ด.ญ.ศุภกานต์ อุปนันท์ ,
ด.ญ.สุทธิดา ปละอุด
ครูผู้ฝึกสอน น.ส.ชญานันท์ ชมชื่น