รับสมัคร ครูอนุบาลชั่วคราว

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
รับสมัคร ครูอนุบาลชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
📌คุณสมบัติ
เอกปฐมวัย หรือสามารถสอนศิลปะ/ดนตรี/พละศึกษา/คอมพิวเตอร์
📌เอกสารประกอบการสมัคร
1.เอกสารวุฒิการศึกษา
2.บัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงถ่ายไม่เกิน 6 เดืือน
5.แฟ้มสะสมงาน
เข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
รับสมัครถึง 19 ตุลาคม 2561
สอบถามอื่นๆติดต่อได้ที่ : 053-511688 (ในเวลาราชการ)