รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562


🎉
ประกาศจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫

📌การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
1.ระดับอนุบาล (4 ขวบ) 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1​ ก.พ.​ 2562​ – 28 ก.พ.​ 2562
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1​ มี.ค.​ 2562​ – 22 มี.ค.​ 2662
3.จำหน่ายใบสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1​ ก.พ.​ 2562​ – 28 ก.พ.​ 2562

ติดต่อได้ที่ : โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เบอร์โทร 053-511688