รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ 👉 คลิก

👉 ชั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าเรียนผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

  1. เข้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางนี้  ⇒ http://150.95.89.203/pratoolee65
  2. กรอกเลขที่ใบสมัครและรหัสผ่านที่ได้รับจากใบสมัคร 🤏
  3. อ่านขั้นตอนการรับสมัคร ได้ที่นี่ด้านล่าง 👇