ประกวดวาดภาพระบายสี สนับสนุนโดย MASTER ART MASTER SERIES


ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดประกวดวาดภาพระบายสี สนับสนุนโดย MASTER ART MASTER SERIES โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และได้ให้กำลังใจแก่เด็กๆ ในการวาดภาพระบายสีในครั้ง ซึ่งกิจกรรมได้มีการจัดอบรมการระบายสี และวาดรูป โดย อ.ช้าง และศิลปินท่านอื่นๆ ได้มาให้คำแนะนำแก่เด็กๆ ในการวาดรูป โดยมีรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่วาดรูปได้สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆทุกคนสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก