รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับป.4-6

รางวัลความสำเร็จ ..👍👍รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับป.4-6 👏ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ทีมประถมโครงงานภาษาอังกฤษ #Chiangrai Lifelong Learning การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2562 และได้ไปต่อในระดับประเทศที่ร้อยเอ็ด