ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Montpelier ประเทศฝรั่งเศส

🍧ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวฝรั่งเศส🍧
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Clement Delaporte, Miss.Jade-Gadea Alexandre คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Montpelier ประเทศฝรั่งเศส จาก “โครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส” ซึ่งให้ความสนใจข้าสังเกตการสอนของครูผู้สอนและสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
+76
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ และ คนอื่นๆ อีก 95 คน