ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

🍁ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน🍁
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำโดยนางธีราพร จันระวังยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน เข้าศึกษาดูงาน ” หัวข้อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ให้ได้รับความรู้และประการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
🌼🌼ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน