ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นำโดยนายสมชาย ตันประเสริญ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงาน ” หัวข้อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ให้ได้รับความรู้และประการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

🍁ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน🍁