ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน ในการศึกษาดูงาน การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม