ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร

             วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลนครสกลนคร ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน นวัตกรรมด้านการศึกษา โดยทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้นำเสนอในห้วข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”ของโรงเรียนในสังกัด “