ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ของโรงเรียนในสังกัด “

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นนักบริหารที่ดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ ตั้งมั่นในกิจราชการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน มีหลักธรมาภิบาลในการปฏิบัติตนและการบริหารงานราชการ รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงได้เข้าใจถึงสภาพสังคม และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน