ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

” หัวข้อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ” ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดระบบการบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แบบอย่างการพัฒนาและนำมาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดบริการด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน