ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด (สังกัดเทศบาลนครเชียงราย)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด🏫 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ศึกษาดูงานตามโครงการของโรงเรียนดังนี้ 👇👇

1. PTL Education Care

2. การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System

3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics)

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน