ยินดีต้อนรับคณะติดตามนิเทศการสอน

              วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้มาการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 และการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้