มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้เด็กนักเรียน D.A.R.E.

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เข้ามอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามกิจกรรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

                                                                          🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
                                                          👑 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้เด็กนักเรียน D.A.R.E. 👑