มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน


วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ในระดับชั้น อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องแคแสดโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน