มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561


วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ในระดับชั้น อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประตูลี้เธียเตอร์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน