มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน

ในวันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 27 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน