ภาพบรรยากาศ วันเปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ภาพบรรยากาศ วันเปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน มาเยี่ยมชั้นเรียน และให้การต้อนรับโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการต้อนรับนักเรียนทุกคนในปีการศึกษานี้ และได้กล่าวให้กำลังใจเด็กๆ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และเข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูทุกท่านในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566