พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

โดยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีการจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ระว่างศิษย์และครู โดยมีประธานในพิธีได้แก่ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ร่วมกิจกรรมพิธ๊ไหว้ครูประจำปี 2561 โดยภายในงานได้มีนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาทุกชั้นเรียน ได้นำพานไหว้ครูและกรวยดอกไม้ที่นักเรียนได้ทำมาจากที่บ้านซึ่งนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจทำเพื่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชา ซึ่งประดับไปด้วยดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูไม่ว่าจะเป็น ดอกเข็ม หญ้าแพรก เป็นต้น โดยภายในงานได้มีพิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงพิธีไหว้ครู การแสดงดนตรีไทย และพิธีการมอบพานดอกไม้และกรวยดอกไม้