พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดชัยยะมงคลคาถาและประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายสิริวุฒิ คำริตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมพิธี
ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และเทศบาลเมืองลำพูน จะนำเทียนพรรษาร่วมถวายทานเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นี้ต่อไป