พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัด พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บรืหาร คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นได้ร่วมร้องเพลง สดุดีมหาราชา/เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน และมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา