พิธีมอบใบสัมฤทธิ์บัตร🎓︎

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัด “พิธีมอบใบสัมฤทธิ์บัตร🎓︎ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6″ 🎓︎
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ 👩‍🎓👨‍🎓