พิธีมอบเกียรติบัตรในการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา “เพชรจักรคำฯ”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนทุกรายการ 📣📣 กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา “เพชรจักรคำฯ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ดังนี้

1. เด็กหญิงกันต์กมล วัฒนสิงห์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
2. เด็กหญิงพชรพร ทุนอินทร์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
3. เด็กหญิงศิริญญา จินาจันทร์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
4. เด็กหญิงเขมจิรา ชุมภูกาวิน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
5. เด็กชายนฤบดี อินเทศน์ รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
6. เด็กหญิงอรรัมภา ยองเพชร รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
7. เด็กหญิงกนกวรรณ สุยะสัก รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
8. เด็กหญิงกนกขวัญ ดอกปี รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
9. เด็กหญิงธัญพิชชา เตรียมแรง รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
10. เด็กหญิงกัญวศา แผ่นใหญ่ รางวัลระดับเข้าร่วมการทดสอบ
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้👏
🎉ขอแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 🎉