พิธีมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนและครู
เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 📣📣 ในการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

🎊🎉ขอแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 👏🥰🎉