พิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวัน Christmas Day 2022

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนและครู เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 📣📣 ในการแข่งขันกิจกรรม
– นักร้องประสานเสียง ร้องเพลงXmas ก่อนพิธีเปิดบนเวที
– การแสดงบนเวทีหลังพิธีเปิด
– ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (เพลงPop ทั่วไปหรือเพลงคริสต์มาส) Singing Contest
– การประกวดเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Best Xmas Costume Awards
เนื่องในวัน Christmas Day 2022 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
🎊🎉ขอแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 👏🥰🎉