พิธีมอบรางวัล ประกวดคลิปการสอนยอดเยี่ยม

ได้จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดคลิปการสอนยอดเยี่ยม โดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป …….