พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3″ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3″ 🎓 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ 👩‍🎓👨‍🎓