พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูนประจำปี 2565 นำโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและประชาชน ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ “ประตูลี้” เป็นประตูเมืองทางทิศใต้ของเมืองลำพูน คำว่า “ลี้” มีหลายความหมาย น่าจะแผลงมาจากคำว่าประตูลี “ลี” หมายถึงกาดหรือตลาด กล่าวคือทิศใต้เป็นทิศที่ตั้งของย่านชุมชนที่เป็นตลาดยังคงเห็นร่องรอยจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “กาดลี” เป็นตลาดขายผลไม้และผักสด แต่บางท่านว่าคำว่า “ลี้” ภาษาล้านนา หมายถึงหลบหลีกหนีไป ประตูลี้จึงอาจเป็นประตูที่ใช้ในการหนีข้าศึกแต่ครั้งโบราณ