ผ้าป่าขยะรีไซเคิลประจำปี 2561


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 กิจกรรม : ผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดย เทศบาลเมืองลำพูน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 17 ชุมชน ในวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนร่วมแห่เดินขบวน ตั้งแต่วัดมหาวัน ถึง วัดจามเทวี และได้ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาในการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล