ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานศึกษาก่อนเปิดทำการเรียนการสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานศึกษาก่อนเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
# Cr.รูปภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน