ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19

ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการ จ.ลำพูน และฉีดวัคซีนโดยหน่วยแพทย์อาสา ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา