ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่โคมล้านนา เพื่อประกอบพิธีถวายโคมแสนดวง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น.โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
นำโดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่โคมล้านนา เพื่อประกอบพิธีถวายโคมแสนดวง ณ บริเวณศูยน์นักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ไปยังอนุเสาวรีย์พระนางจามเทวี